Länkar till andra inom bredbandsområdet

Det finns en rad organisationer, rapporter och praktiska tips för att öka bredbandstillgången i Sverige. Här följer en samling av några av de källor som kan vara av intresse utifrån bredbandsstrategins målsättningar och de intentioner som uttryckts i den Digitala Agendan.

Bredbandsstrategier

Bredbandsstrategi för Sverige

I november 2009 beslutade regeringen om en bredbandsstrategi för Sverige. Målsättningen är att 90 procent av Sveriges hushåll och företag år 2020 bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s samt att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.

Digital agenda för Sverige

I oktober 2011 presenterade regeringen sin digitala agenda för Sverige. Det finns även vissa regioner och län som har tagit fram bredbandsstrategier eller initierat arbete med regionala digitala agendor. Mer information om bredbandsstrategier och den digitala agendan hittar du här

Nationella strategier:

Regionala strategier/digitala agendor:

Kommunala strategier/ digitala agendor

Bredbandsstatistik

PTS tar årligen fram statistik kring bland annat it-användning och bredbandstillgång. Även andra aktörer på marknaden har statistikunderlag kring t.ex. hur svenskarna använder internet. Mycket information kan nås via samlingsportalen Internetstatistik.se

Länkar till statistik underlag kring bredband och internetanvändning:

Bredbandsstöd

  • Ledningskollen - Undvik avgrävda ledningar och skapa möjlighet till samförläggning 
  • Bredbandskartan - Sök på täckning i ett specifikt område

Bredbandsrapporter

Det finns många rapporter om bredband, som handlar om allt från regeringens bredbandsstrategi till nyttan med bredband. Länkar till flera av dessa rapporter hittar du här.

Nationella strategier:

Övrigt: