Kommunalt Bredbandsindex 2012

Bredbandsforum genomför tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Post- och telestyrelsen en enkätundersökning för att ta fram underlag till ett kommunalt bredbandsindex. 

Bakgrund

Bredbandsforum driver en arbetsgrupp som fokuserar på kommunernas betydelse för bredbandsutbyggnaden och indexet ingår i detta.

Vilka aktörer kommer att få besvara enkäten?

Samtliga kommuner i Sverige.

Insamlingsperiod

Den skickades ut 26 september 2012 och ska vara besvarad 17 oktober 2012.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i Bredbandsforums rapportering av arbetsgrupp Kommungruppen. Det kommunal bredbandsindexet kommer att publiceras under första kvartalet 2013.

Kontaktperson

Karin Fransén, PTS, tel. 08-678 55 00
Jacob Bolin, Bredbandsforum, tel. 08-678 58 52