Byanätsforum

För de föreningar och sammanslutningar som verkar ideellt för att bygga sina egna bredbandsnät finns medlemsorganisationen Byaforum. Alla som tillhör ett byanät är välkomna att bli medlemmar. Vill du ha uppdaterad information om Byanätsforums verksamhet kan du besöka deras hemsida www.byanatsforum.se.

Byanätsforum vill förenkla samarbete och kontaktutbyte

I dag består Byanätsforum av mer än 1 000 aktivitetsgrupper och byalag som på egen hand har initierat byggen av lokala bredbandsnät. Utifrån en gemensam beräkning har alla aktiva tillsammans byggt upp en fullt fungerande bredbandsinfrastruktur för närmare 150 000 företag och hushåll runt om i de svenska byarna.

Målet med Byanätsforum är att sedan uppstarten i mars 2015 samla alla byanäten i syfte att förenkla både samarbeten och kontaktutbyte. Men man vill även belysa svårigheterna och utmaningarna som man möter i ett bredbandsutbygge ute på landsbygden. 

Det här får du ta del av som Byanätsforumsmedlem 

Förutom enklare vägar till samarbeten och kontaktutbyten erbjuder Byanätsforum sina medlemmar att ta del av flera andra medlemsförmåner.

Byanätsforums medlemsförmåner

  • Information. Uppdaterad information om landsbygdens bredbandsutbyggnad
  • Nätverk. Ta del av byanät utifrån ett stort nätverk
  • Rådgivning. Få vägledning i processen som kommer med uppbyggnaden av byanät
  • Diskussion. Ta hjälp av forumet öppet för diskussion
  • Nyhetsbrev. Ta del av de senaste nyheterna inom byanätet. 
  • Frågeställning. Chansen att ställa alla dina frågor som relaterar till byanätsprocessen

Byanätforums syfte och historik

Byanätsforum är från början ett initiativ som verkar inom ramarna för regeringens satsning Bredbandsforum. Initiativet blev möjligt efter ett beslut taget av styrgruppen som leder Bredbandsforum. Beslutet är grundat i att både förvaltning och byggnation av bredbandsnät på lokal nivå kräver ekonomisk, juridisk och teknisk rådgivning. 

Fortsättningsvis riktar sig Byanätsforum mot de byanät som redan driver sitt egna nät, som vill påbörja bygget av ett eget nät eller som helt och hållet vill sälja sitt uppbyggda nät.