Hur ser bredbandstäckningen ut i Sverige?

Sverige har ett av världens största utbud av internetåtkomst via bredbandslösningar. Många hushåll och företag har tillgång till ett väl fungerande bredband genom fiberoptik. Enligt undersökningar från Post- och telestyrelsen, PTS, har nästan 73 procent av de svenska hushållen tillgång till bredband med en lägsta hastighet på 100 Mbit/s. 

Bredbandsutbudet är särskilt utbrett i tätorter

De svenska tätorterna har störst tillgång till snabbt bredband. Här byggs bredbandet ut i snabb takt samtidigt som användarna får tillgång till ett bredband med hög överföringshastighet.  

Utifrån en prognos från PTS ser det ut som att en utbyggnad av bredbandsnätet med ökad överföringshastighet ska ha nått mellan 91 och 94 procent av svenska hushåll och företag till år 2020. 

Utbudet av snabbt bredband är bättre i tätort än i landsbygd

Inte helt överraskande skiljer sig utbudet av snabbt bredband mellan tätort och landsbygd. På nationell nivå har PTS kunnat se att i genomsnitt 78 procent av hushållen i tätorter hade tillgång till ett bredband med hög överföringshastighet år 2016. Bland hushåll på landsbygden hade däremot bara 22 procent av hushållen tillgång till bredband med snabb överföringshastighet.

Undersökningen visade däremot att det är få hushåll och företag runt om i landet som saknar tillgång till den lägsta överföringshastigheten på 1 Mbit/s. Just nu pågår det också ett teknikskifte i och med att det tidigare etablerade kopparnätet ska bytas ut mot antingen mobil teknik eller optisk fiber.  

I dag är det flera hushåll och företag i både tätort och på landsbygd som fortfarande har bredband via kopparnät. Ute på landsbygden kommer kopparnätet huvudsakligen att ersättas av mobila tekniker, vilket kommer att påverka invånarnas tillgång till ett fast bredband. 

Utbyggnaden av bredbandsnätet går framåt

Utbyggnaden av bredbandsnätet i Sverige går framåt och bredbandstäckningen blir allt bättre med hjälp av de ökade överföringshastigheterna. Enligt en utredning genomförd av Riksrevisionen har man kunnat se att kombinationen av marknadsstyrd bredbandsutbyggnad, den svenska modellen, kommunala insatser och statligt stöd har varit framgångsrik.