Bredbandsforum

Under 2010 tillsattes Bredbandsforum som en del av regeringens arbete för att nå Sveriges bredbandsmål. Bredbandsforums verksamhet ska arbeta för att främja en nationell samverkan i utbyggnadsprocessen av Sveriges bredband. Vill du ha uppdaterad information om Bredbandsforums verksamhet kan du besöka deras hemsida www.bredbandsforum.se.

Bredbandsforum främjar samverkansarbetet

Det var under november månad år 2009 som riksdagen antog uppdraget att jobba utifrån en nationell bredbandsstrategi som utgick från ledorden samarbete och samverkan. För att ledorden skulle levas upp till under arbetets gång tillsattes satsningen Bredbandsforum som huvudsakligt ansvarig året därpå. 

Bredbandsforum jobbar alltså för att främja en fungerande samverkan mellan myndigheter, företag och intresseorganisationer för att arbetet ska fortgå så smidigt som möjligt. 

Tillsammans med myndigheterna, företagen och intresseorganisationerna ämnar Bredbandsforum hitta lösningar för att hela Sverige ska få tillgång till ett så tillförlitligt och snabbt bredband som möjligt. 

Sverige ska vara helt uppkopplat år 2025

Utifrån vad den nuvarande nationella bredbandsstrategin säger beräknas Sverige vara helt uppkopplat år 2025. Sveriges nuvarande bredbandsstrategi antogs av regeringen 2016 och är en strategi som Bredbandsforum fortfarande är en viktig del av. 

Bredbandsforum är under ledning av en styrgrupp

I det pågående arbetet med målet att hela Sverige ska vara uppkopplat är Bredbandsforum under ledning av en styrgrupp.

Styrgruppen leds av ett stadsråd med ansvar över frågor gällande digitalisering i regeringen. Statsrådet är också ordförande i styrelsen och har därför uppdraget att utse lämpliga ledamöter. 

Ledamöterna ska i sin tur vara viktiga nyckelpersoner som stadsrådet, eller ordföranden, anser kommer att främja arbetet med den nationella bredbandsstrategin. 

Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att ansvara över mötesanteckningarna från styrgruppens möten samtidigt som de arbetar med att ta emot förslag från arbetsgrupper samt uppföljning av nämnda förslag. 

Det här vill styrgruppen uppnå

Bredbandsforums styrgrupp vill vara tydliga med att de tillsammans med regeringen delar Sveriges mål om att bli världsledande när det kommer till att använda sig av möjligheterna som kommer med digitaliseringen. Därför arbetar Bredbandsforum utifrån den bestämda och nationella bredbandsstrategins riktlinjer fram till att önskade mål kommer att nås.