Bredbandsstrategier för Sverige

Sverige har som mål att bli världens bästa bredbandsleverentör och vill se till att alla hushåll i Sverige är uppkopplade år 2025. För att uppnå målen krävs det en tydlig agenda och noggrant genomarbetade strategier. Det är något Sveriges riksdag tillsammans med satsningen Bredbandsforum ska göra möjligt. 

Bredbandstillgången har blivit en politisk fråga

Sedan internet kom har internetåtkomsten blivit en alltmer åtråvärd samhällsfunktion. Eftersom bredbandets betydelse har växt både individuellt och på samhällsnivå har fenomenet blivit en allt viktigare och mer prioriterad politisk fråga. Frågan är politiskt viktig på flera nivåer: regionalt, kommunalt, nationellt och till och med europeiskt. 

Hur strategierna för en bredbandsutbyggnad ska se ut nationellt bestäms av regeringen och riksdagen genom att de tar beslut om vilka regler som ska följas under arbetets gång. Regeringen har beslutat att Sverige ska vara helt uppkopplat år 2025. Förslaget antogs av regeringen under 2016. 

För att målen ska uppfyllas på nationell nivå behöver de även eftersträvas på både kommunala och regionala nivåer. Därför värdesätts även de regionalt och kommunalt uppsatta målen. 

Sveriges bredbandsstrategi

Riksdagen har tagit fram en nationell strategi som säger att Sverige ska vara helt uppkopplat år 2025. Enligt strategin är det viktigt att värna om och utnyttja alla möjligheter som kommer med teknikens utveckling för att uppnå de bestämda målen. 

Om Sverige lever upp till det huvudsakliga målet skapas förutsättningar för innovativ produktion och tillväxt över hela landet.

På lång sikt vill man huvudsakligen uppfylla två mål. Det första målet är att hela Sverige ska få tillgång till ett riktigt snabbt bredband. Det andra målet är att de mobila tjänsterna som erbjuds ska vara av god kvalitet. Här använder sig regeringen av ledorden ”användning utan upplevd begränsning”.