• Välkommen till Bredbandsforum!

  Välkommen till Bredbandsforums webbplats, där du bl.a. kan läsa om våra arbetsgruppers områden och förslag. Här har vi även påbörjat arbetet med en samlingsplats och ingång för frågor som rör genomförande av regeringens bredbandsstrategi för Sverige.

  Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi och bidrar till målen i strategin uppnås. Forumet främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad. Det sker genom att företag, myndigheter och organisationer möts för att tillsammans identifiera hinder och hitta lösningar som ökar tillgången till bredband i hela landet.

  Tack för att du är med och bidrar till bredband i världsklass!


 • Styrgruppens avsiktsförklaring

  Bredbandsforums styrgrupp har enats om en gemensam avsiktsförklaring som sammanfattar vad Bredbandsforum är och vad deltagarna vill uppnå med forumet:

  Vi delar regeringens mål om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En grundförutsättning för detta är att det finns tillgång till infrastruktur för elektronisk kommunikation i hela landet som är robust och har hög överföringskapacitet. Sverige ska därför ha bredband i världsklass.

  Läs vidare...